Biznes

Biznes plan dla siebie – początek drogi do dochodowego biznesu.

Brak planu, rzucanie się na biznes bez jakiegokolwiek przygotowania w większości skończy się upadkiem przedsięwzięcia. Często podejmuje się decyzje bez dokładnego przemyślenia, czy to z powodu bodźca, czy chwilowego kaprysu. Bez celu, czy oczekiwań innych niż „zarobki” będzie utrudnione osiągnięcie jakiegokolwiek sukcesu.

Biznesplan to nie tylko zachęcenie innych do zainwestowania w biznes, pokazania opłacalności działań, czy nawet potencjału rozwojowego. To przede wszystkim stworzenie analizy, która wyznaczy cele krótko i długoterminowe.

W jaki sposób przygotować się do biznesu?

Pierwszymi krokami jakie należy przedsięwziąć jest wybór i skala działań jakie jest się wstanie zapewnić do prowadzenia biznesu. Sam pomysł na biznes jest rzeczą bardziej personalną, gdzie wybieranie tematu, branży, czy formy sprzedaży, tylko przez pryzmat zarobków, spowodować może, nagłe i konieczne zwiększenie nakładów własnych. Bardzo często zły wybór działań, niedostosowanych do rynku zbytu, czy własnej wiedzy oraz doświadczenia, może przynieść mniejsze dochody, niż wydawałoby się mniej zarobkowe tematy, ale w których czuć się jak ryba w wodzie.

Dlaczego warto napisać biznesplan dla siebie?

Sporządzenie w sposób przejrzysty, zrozumiały oraz dokładny całego przedsięwzięcia ma o wiele więcej zastosowań, nie tylko w celach organizacyjnych, ale i samodyscypliny, jak również wyznaczanie celów oraz większą wyrozumiałość względem potencjalnych klientów.

Opis ogólny całego zamysłu biznesowy, pozwala na ułożenie w hierarchii działań, powiązań oraz szukaniu elementów, których fundamentem będzie dany produkt, czy usługa. Np. wykonując elementy związane z przeprowadzaniem transportu mebli, czy innych ruchomości, potrzebny w tym celu jest samochód, wystarczająco duży by wszystko zmieściło się, ale również odpowiednie narzędzia do pakowania i wypakowania z samochodu, co często pokazać może, że w 1 osobę cały biznes byłby wykonywalny, ale jakość finalnej usługi byłaby zbyt niska, by móc utrzymać się, a robienie w zaniżonej cenie, nie przyniosłoby efektu. Na etapie rozpisywania projektu poznajemy wady jak i zalety oraz ograniczenia, które trzeba pokonać, a w przypadku kiedy nie ma pewności z pokonaniem ich w krótkim czasie, dobrze jest jeszcze raz podejść do organizacji struktury biznesu.

Finalnie otrzymujemy charakterystykę produktu bądź usługi, którą finalnie będzie dostarczało się potencjalnym klientom i w tym przypadku istnieje wiele czynników, które są dalej rozpatrywane:

  • cena – dobór strategii cenowej uwzględniając koszty własne, cenę konkurencji.
  • Dystrybucja – wybór miejsca, skąd pozyskiwani będą potencjalni klienci m.in. wyszukiwarka internetowa i dla transportu mebli „przeprowadzka Warszawa„. Jest to element niezbędny w celu osiągnięcia dochodu.

Znajomość rynku i ilości konkurencji oraz jakie działania wykonują jest czynnikiem, którego nie można odkładać w analizie na później. To właśnie na podstawie nich możemy przewidzieć potencjalny zysk, a liczenie na przypadek nigdy nie jest dobrą polityką prowadzenia biznesu. Samo uruchomienie biznesu nigdy nie jest wyznacznikiem sukcesu, ale właśnie odpowiednie dotarcie do grupy potencjalnych klientów i wyróżnienie na tle konkurencji, nie tylko ceną, ale i całą strategią cenową.

Każda branża, nie ważne jak mała posiada zwykle już jakąś ilość firm, oferujące produkty o często zbliżonej funkcjonalności. W przypadku towarów i usług, gdzie nie widać konkurencji nawet w wyszukiwarce internetowej, może być dowodem na kompletny brak świadomości zapotrzebowania, a tworzenie popytu na coś nowego, wymaga szeregu działań marketingowych, które wymagać będą dużego nakładu kapitałowego.

Te drobne elementy wpływają na dobór formy reklamy i promocji, oraz dotarcie do klienta. Czy to w formie reklamy internetowej, czy reklamy fizycznej. Jednocześnie wymagane jest znanie kwoty dostępnego budżetu, który zostanie przeznaczony na te cele.

To właśnie dzięki tworzeniu biznesplanu jest się wstanie dobrać i wybrać odpowiednią strategię promocji, gdyż nie wszystkie branże wymagają takiego samego podejścia do zagadnienia. W dobrach luksusowych ważniejsze działania to takie które kreują markę, a po przez markę promowany jest produkt.

Ważne, by podczas tworzenia biznesplanu opierać się na danymi sprawdzonymi, z wiarygodnego źródła i często lekko zaniżać „skuteczność”, a to z powodu tego, że dane z przed roku, czy ostatniego miesiąca mogą nie być adekwatne do zapotrzebowania w kolejnym okresie czasu.

Similar Posts