Aktualności

Dlaczego technologia żywności jest ważna?

Technologia żywności to szeroki termin, który może być stosowany do wszystkiego, co jest związane z żywnością. Istnieje wiele różnych rodzajów technologii żywności, takich jak metody przetwarzania i konserwowania żywności lub wykorzystanie maszyn w procesie produkcji.

Co to jest technologia żywności?

Technologię żywności można odnieść do wszystkiego, co jest związane z produkcją, przetwarzaniem lub konserwacją żywności. Obejmuje to wykorzystanie maszyn w tych procesach, a także zapewnienie długiego okresu przydatności do spożycia dzięki starannym metodom przechowywania. Technologia żywności może obejmować wszystko od mikrobiologii do kuchni molekularnej, jak np. ścisła praca z bakteriami, które wywołują choroby (np. listeria), oznaczanie zawartości alkoholu w winie lub próby stworzenia nowych produktów ekologicznych poprzez uprawę roślin w pomieszczeniach zamkniętych w hydroponice. Istnieje wiele różnych rodzajów technologii spożywczych i często pojawiają się one w rozmowach dotyczących zrównoważonego rozwoju i kwestii głodu na świecie.

Jakie jest zastosowanie technologii żywności?

Technologia żywności ma wiele zastosowań, od pomocy w zapewnieniu zdrowej diety poprzez rozwój nowych produktów ekologicznych, aż po poprawę smaku i zapewnienie bezpieczeństwa. Przykładem może być zastosowanie wodoru w gastronomii molekularnej, gdzie może on pomóc w obniżeniu poziomu cholesterolu lub nawet w aromatyzowaniu niektórych potraw!

Niektóre z tradycyjnych metod przetwarzania żywności to:

  • puszkowanie
  • zamrażanie
  • pasteryzacja
  • kiszenie

Wykorzystanie maszyn przy przetwarzaniu żywności

Od dłuższego czasu wzrasta wykorzystanie maszyn w przetwórstwie żywności, np. roboty zajmują się pakowaniem jajek, aby można je było wysłać do sklepów. Pozwala to na zwiększenie produkcji oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędu w postaci przeoczenia, czy np. przepracowania pracowników. Maszyny mają większą tolerancje na warunki pracy, nie męczą się i wymagają mniej „przerw”. Jest to ogromna zaleta dla firmy, kiedy proces produkcji jest wydajny i o mniej więcej zawsze stałym koszcie. Nie trzeba wprowadzać systemu wielozmianowego, a również maszyny nie proszą o podwyżkę, czy o „klimatyzacja – tu i teraz”

Choć w skali globalnej zmniejsza się ilość miejsc pracy, tak maszyny w pełni nie zastąpią człowieka, nie tylko techników do naprawy, ale również do sprawdzania i monitorowania, a nawet pracy przy „taśmie”.

Naturalnie istnieją krytycy uważający, że maszyny są mniej opłacalne niż praca człowieka, stąd bardzo często powstają osobne „produkty”, które w pełni wykonywane są ręce ludzkie. Z jednej strony można uzyskać produkty często o wiele wyższej jakości niż te oferowane przez maszyny, ale z drugiej „wydajność” jest ograniczona z powodu złożoności czynności – dobrym przykładem może być sól bambusowa, której cena zależy od ilości wypaleń.

Similar Posts